نظر به اهمیت و فراهم نمودن فرصت‌های داخلی و بین المللی پیشرفته در حوزه علوم دادهای برای بررسی ساختارهای نامعلوم جوامع آماری و تحلیل داده های آنها و به منظور تبادل نظر اعضای هیأت علمی و ارتقای سطح علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، گروه آمار دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری انجمن آمار ایران اولین سمینار تخصصی اقدام به برگزاری سمینار مربوط می‌نماید.

أعضای کمیته علمی(به ترتیب حروف الفبا:

 

1) دکتر فرزاد اسکندری(دبیرسمینار )

دانشگاه‌علامه‌طباطبائی

5) دکتر ایرج کاظمی

دانشگاه اصفهان

2) دکتر احسان ارمز

دانشگاه آزاد مشهد

6)دکتر مجتبی گنجعلی

دانشگاه شهید بهشتی

3) دکتر رضا پورطاهری

دانشگاه‌علامه‌طباطبائی

7 ) دکتر نادر نعمت‌الهی

دانشگاه‌علامه‌طباطبائی

4) دکترمحمد رضا فرید روحانی

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

 


تاریخ شروع سمینار
1395-02-08
تاریخ پایان سمینار
1395-02-09

آمار ناپارامتری

برگزار کنندگان

دانشگاه علامه طباطبائی
دانشگاه علامه طباطبائیتهران، خیابان شهید بهشتی، نبش احمد قصیر، دانشکده علوم ریاضی و رایانه علامه طباطبائی

تلفن : 88925400-021 داخلی 339

حمایت کنندگان

login